Wilma Stegeman

Dat Wilma Stegeman is opgegroeid op een boerderij zit in haar werk verweven. Naast  mensen staan dieren vaak centraal in haar grote tekeningen. Door een verandering aan te brengen in de uitvoering of weergave van datgene wat we als normaal of gewoon beschouwen, maakt zij nieuwe aspecten van een situatie zichtbaar. Er is sprake van misleiding, maar tegelijkertijd ook van uitdaging, of prikkeling om verder te kijken. Het onderwerp wordt uit zijn context gerukt of van een nieuwe voorzien. Dit zorgt voor vervreemding, verwarring, absurditeit en humor. Soms allemaal in één beeld.

 Het werk wordt ‘zwaar’ of ‘licht’ waar je het niet verwacht. Er is ook een nieuwe beleving van schoonheid of lelijkheid. Alles wat niet belangrijk is wordt geëlimineerd, waardoor er uiteindelijk een heel krachtig, bijna streng beeld ontstaat. Tot in zijn essentie teruggebracht.

www.wilmastegeman.com

Deelnemers KunstKamer voorjaar 2018
Frode BolhuisMieke de Groot,
Johanpeter (Jp) HolHenk Metselaar
Anne Rijnders en Wilma Stegeman