Mieke Everaet

Van jongs af is Mieke Everaet geïntrigeerd geweest door de kom, de vorm die een inhoud koestert, verzamelt, bewaart. De kom is een van de oudste en meest evidente gebruiksvoorwerpen. Haar kommen verwijzen slechts naar die gebruiksfunctie.

Gepassioneerd door het materiaal onderzoekt zij in haar werk voortdurend de samenhang van vorm, structuur, licht en kleur. De komvormen zijn opgebouwd uit linten kaolienaarde, die de bouwstenen vormen van het object. Ritmische herhalingen en groeipatronen zijn duidelijk herkenbaar in de lichtdoorlatende vormen. De kommen zijn sterk, maar balanceren op een kleine, onopvallende voet en lijken te zweven, waardoor ze een mystiek karakter krijgen.

terra-delft.nl/ mieke-everaet

Deelnemers kunstKamer najaar 2018
Chinnoe & Vlemmix, Sarah van der Pols,
Hans Kuyper, Mieke Everaet, Michael Cleff