Henk Metselaar

In de schilderijencyclus Vallen & Opstaan van Henk Metselaar is ‘de weerelt een speeltoneel’, een komedie tot lering en vermaak. Het gordijn is opengeschoven en wij – de toeschouwers – zitten in de zaal en kijken naar het schouwspel.
In deze verhalende schilderijen stuntelt en struikelt de mensheid met vallen en opstaan door de schepping. Licht dramatisch, aandoenlijk, dwaas, onhandig, grotesk en hilarisch.

De complexe voorstellingen zijn opgebouwd uit een enorme hoeveelheid motieven. Het zijn de 21eeeuwse pendanten van historiestukken, bijbelse vertellingen en scènes uit de klassieke mythologie zoals die werden geschilderd tijdens Renaissance en Barok. Ze vragen om een geconcentreerde blik, oog voor details en gevoel voor interpretatie van symbolen en verwijzingen naar de werkelijkheid

‘Vallen & Opstaan’ wordt een cyclus van 24 schilderijen waarvan er op dit moment 20 klaar zijn. Er is in de latere schilderijen een opvallende ontwikkeling gaande: hetgestuntel van de mensheid is gebleven, maar de schilderijen laten nu nog veel meer onrust enverwarringzien – zoals er in de echte wereld ook veel onrust en verwarring is. We zien in het bombardement van visuele prikkels in toenemende mate het onhandige geknoei van de mens die struikelend zijn weg zoekt in een werkelijkheid die veel te complex voor hem is.

De onderwerpen en motieven waarover Henk Metselaar schildert komen voort uit ‘kunst en leven’. Er zijn de ‘eeuwige schoonheden’ uit de kunst, zoals de al levenslange aantrekkingskracht op hem van de Nachtwacht en de Melkmeid, de vertelkunsten van b.v. Jan Steen en Cornelis van Haarlem en het mysterie van Annunciatie-schilderijen. Bovendien heeft hij schilderijen gemaakt vanuit zijn herinneringen aan onvergetelijke verhalen van bijvoorbeeld  Poe, Kafka en Schillers Wilhelm Tell. In zijn schermutselingen met het alledaagse leven heeft hij een grote voorkeur voor motieven uit onze overdadige consumptiemaatschappij.

Deze schilderijencyclus is begonnen met ‘En er was licht’over het Bijbelse scheppingsverhaal en het laatste – het 24eschilderij – zal gaan over de Apocalyps. De cyclus loopt dus van Genesis naar Apocalyps, van wording naar verval, van leven naar dood en van goed naar kwaad.

Henk Metselaar werkt altijd in series die hem vele jaren bezighouden. Van 1993 tot 2004 schilderde hij ‘De 12 Provinciën’, een project dat resulteerde in 144 schilderijen over globalisering en consumptie in Nederland. In 2005 begon hij met zijn schilderijencyclus ‘Vallen & Opstaan’ waarvan het laatste/het 24eschilderij eind 2020 klaar zal zijn.

Foto’s Vallen & Opstaan
CV Henk Metselaar

Deelnemers KunstKamer voorjaar 2018
Frode BolhuisMieke de Groot,
Johanpeter (Jp) Hol, Henk Metselaar, 
Anne Rijnders en Wilma Stegeman